O potrzebie zmian kompleksowych w prawie zamówień publicznych

33

Część pierwsza

dr hab. prof. UEK  Ryszard  Szostak

    

Powiązane artykuły

     Uwagi ogólne

Zamówienia publiczne rzutują nie tylko na sprawne funkcjonowanie aparatu państwowego i samorządowego, odgrywają także istotną rolę gospodarczą i społeczną. Obejmują bowiem ponad 20% obrotu zawodowego. Podstawowe znaczenie ma oczywiście zaopatrzenie instytucji publicznych w niezbędne dobra i zaspokajanie rozległych potrzeb zbiorowych. Pod względem gospodarczym zamówienia kreują zatem znaczny popyt. Nie bez znaczenia jest też aspekt ochronny związany z koniecznością racjonalnego wydatkowania środków publicznych. W ramach rachunku efektywnego gospodarowania środkami publicznymi nie można jednak pomijać kosztów biurokratycznych…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis