Zamówienia publiczne w 2016 roku

44

Część pierwsza

W dniu 7 sierpnia Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 roku”. Jego projekt został przedstawiony przez UZP już w czerwcu więc szkoda, że stosowna akceptacja nie nastąpiła wcześniej, bo m. in. takie sprawy, na pozór mniej istotne, świadczą o stabilności systemu. Ponadto, po raz kolejny, Sprawozdanie przyjęto w trybie obiegowym, co może niepotrzebnie obniżać rangę całego przedsięwzięcia. Ale są to kwestie drugorzędne wobec tego, co dokument ten zawiera.

Paweł Przychodzeń

Powiązane artykuły

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że rok 2016 był szczególny dla polskiego systemu zamówień publicznych. Wspomnę tylko o bardzo obszernej, mającej fundamentalne znaczenie dla rynku, nowelizacji Prawa zamówień publicznych z…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis