przeglądanie Kategoria

08. Sierpień

DANE DO KONTROLI NIK

Inspektorzy NIK, którzy przeprowadzają kontrolę w urzędzie samorządowym, mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących…

KRAJOWY PUNKT DOSTĘPOWY

Zakończone zostały prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o…

System – to brzmi dumnie

Wśród zadań prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o których mówi art. 154 Pzp, znajduje się obowiązek opracowywania i…

Meandry równego traktowania

Równe traktowanie jest, oczywiście, jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych. Pytanie jednak: co to oznacza w praktyce?…

BĘDZIE NOWE PZP

W pierwszym półroczu 2018 r. powinna być gotowa nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Nad nowymi zasadami pracują obecnie…