Opis przedmiotu zamówienia w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

43

Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszyscy zamawiający doskonale wiedzą, jak trudną sztuką jest sporządzenie właściwego opisu przedmiotu zamówienia, tj. opisu, który ma odpowiadać potrzebom i być zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych. Z pozoru proste zamówienie, np. dotyczące dostawy materiałów biurowych, tonerów czy tuszy do drukarek albo kopiarek, wymaga przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia specjalistycznej, branżowej wiedzy, odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.