Projekt kolejnej nowelizacji

42

W dniu 12 maja 2015 r. grupa 50 posłów wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Powiązane artykuły

W dniu 10 czerwca na posiedzeniu Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Po uwzględnieniu kilku poprawek o charakterze legislacyjnym Komisja projekt przyjęła. Na posła sprawozdawcę wybrana została Maria Małgorzata Janyska.

 

Poniżej zamieszczamy tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem.