Premia dla wykonawcy jako nowe kryterium w zamówieniach publicznych

120

Znaczna część przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie to zamówienia publiczne finansowane ze środków budżetowych, dla których umowy są zawierane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja tej ustawy obowiązująca od 14 października 2014 r. zobowiązuje instytucje udzielające zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane do stosowania oprócz ceny również innych kryteriów wyboru oferty.