przeglądanie Kategoria

06. Czerwiec

Kolejny stracony czas

Ponad miesiąc temu minął termin przeznaczony na społeczne konsultacje projektu nowego Prawa zamówień publicznych. Jeszcze…

Projekt kolejnej nowelizacji

W dniu 12 maja 2015 r. grupa 50 posłów wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo…

Tryb zapytania o cenę

Istota postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę sprowadza się do porównania cen złożonych ofert. Nie należy jednak…

SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

Trwa konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.…

SAF PO POPRAWKACH

Łącznie 288 osób zdało wszystkie testy III edycji Samorządowej Akademii Finansów. Do testów III edycji Samorządowej Akademii…

NOWELA USTAWY O JANOSIKOWYM

W dniu 15 czerwca podczas spotkania z przedstawicielami organizacji samorządowych, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i…

OBYWATELSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

W dniu 6 czerwca na Uczelni Łazarskiego odbył się Obywatelski Kongres Samorządowy, którego inicjatorem był sędzia Jerzy Stępień.…

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”,…