PROJEKT NOWEGO PZP W SEJMIE

22

W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające. Przedstawiając projekty Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych jest bardzo dobrze przygotowany. Prace nad nim trwały trzy lata, prowadzone też były szerokie konsultacje. Przeanalizowane zostały wszystkie nadesłane do ministerstwa wątpliwości i postulaty. Zdając sobie sprawę z doniosłości aktu i czasu, w którym jesteśmy, zdecydowaliśmy także długie vacatio legis. Założyliśmy, że wejście w życie przepisów tej ustawy nastąpi 1 stycznia 2021 roku – powiedziała Emilewicz. Rada Ministrów przyjęła projekt ustaw w dniu 9 lipca 2019 r.

 

Inf. własna