Jak prawidłowo określić warunki udziału w postępowaniu

35

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i rozmaitości ryzyk gospodarczych szczególnie istotne jest wybranie takiego wykonawcy zamówienia publicznego, który daje rękojmię prawidłowej realizacji umowy, zwłaszcza w obszarze robót budowlanych oraz usług. Minimalizacji ryzyka wyboru oferty nierzetelnego wykonawcy służy ustaleniu właściwych warunków udziału w postępowaniu.

 

Władysław Iwaniec