Zasada proporcjonalności w umowach o zamówienia publiczne

34

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od dawna podkreśla znaczenie proporcjonalności w sprawach dotyczących zamówień publicznych, stosując wymóg proporcjonalności stosunkowo szeroko i uzależniając każdy etap działań związanych z zamówieniami publicznymi od proporcjonalności między podejmowanymi działaniami, a realizowanymi działaniami.

 

Hanna Talago-Sławoj