PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

33

GDDKiA informuje, że ogółem nad sytuacją na drogach tej zimy będzie czuwać ok. 2 300 pługów, ok. 150  pługów wirnikowych, ok. 1 300 solarek, 96 piaskarek i 95 unimogów. Wzdłuż dróg krajowych ustawimy 1 430 km zasłon przeciwśnieżnych. Dysponujemy ok. 250 magazynami soli o łącznej pojemności 324 tys. ton soli drogowej. Na działania związane z zimowym utrzymaniem planuje się wydać 500 mln zł. Przy drogach biegnących wzdłuż terenów niezalesionych montowane są drewniane płotki lub siatki z tworzyw sztucznych, które przeciwdziałają nawiewaniu śniegu na jezdnię. Na wybranych odcinkach rozstawiane są znaki informujące o lokalnie występującej śliskości oraz nakazujące jazdę w łańcuchach. Przed nadejściem pierwszego ataku zimy stan pełnej gotowości muszą osiągnąć obwody drogowe, w których zgromadzony jest sprzęt: pługi i pługi wirnikowe, równiarki, spycharki, ładowarki i solarki, a także gdzie składowane są materiały do usuwania śliskości zimowej  (chlorki sodu, wapnia i magnezu, solanki oraz materiały zapewniające szorstkość).

Powiązane artykuły

 

źródło: serwis gddkia