KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

50

W dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie odbył się II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 2014, zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Obrady poświęcone były przyszłości systemu zamówień publicznych w Polsce, w kontekście zmian, jakich wymaga implementacja nowych regulacji europejskich oraz wyzwaniom, związanym z informatyzacją procesu udzielania zamówień. Omawiano także możliwości otwarcia systemu na wdrażanie nowoczesnych, biznesowych instrumentów zakupowych, pozwalających na istotną redukcję kosztów funkcjonowania sektora publicznego.

Powiązane artykuły

 

info. własna