Ustawa wdrażająca PROW uchwalona

41

W dniu 20 lutego Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020. Na jego realizację jest 13,5 mld euro.Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 432 posłów, żaden nie był przeciw, a tylko jeden poseł wstrzymał się od głosu. Procedowanie projektu odbyło się błyskawicznie. Dokument wpłynął do Sejmu 6 lutego, 17 odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa pierwsze czytanie. Dzień później projektem zajmował się Sejm, który nie wniósł poprawek do komisyjnej wersji ustawy. Na szybkim tempie prac nad ustawą zależy rządowi, gdyż chce jak najszybciej uruchomić unijne środki przeznaczone na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, który stanowi tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej. PROW jest już opóźniony o rok, gdyż wymagał zatwierdzenia przez Komisję Europejską. KE zatwierdziła polski PROW jako jeden z pierwszych 12 grudnia 2014 r. i dopiero wtedy można było rozpocząć proces legislacyjny. Ustawa, przygotowana przez resort rolnictwa, stanowi podstawę prawną do wprowadzenia tego programu, który został ukierunkowany na rozwój konkurencyjności i poprawę dochodów rolników. W ustawie określono, jakie podmioty mogą uczestniczyć w PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy. Znalazły się też przepisy dot. zasad doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r. 

Powiązane artykuły

 

źródło: PAP