przeglądanie Kategoria

02. Luty

Permanentna niestabilność

Dwadzieścia lat to czas, w jakim, wg większości źródeł, zbudowano piramidę Cheopsa. Piramida stoi do dziś, czyli jakieś 4,5 tys.…

Do ut des

Łacińskie do ut des oznacza: daję byś dawał. Ta zasada wzajemności, podstawa antropologicznej teorii prawa zwyczajowego…

Dokument nieoficjalnie oficjalny

Nie przyszłoby mi do głowy, że w dwudziestą rocznicę polskiego systemu zamówień pojawić się może potrzeba przypominania zasad…

Krok w niewłaściwym kierunku

Żeby nie wiem jak się starać, mówiąc dzisiaj o systemie zamówień publicznych trudno znaleźć temat, który niósłby ze sobą nutkę…

Rynek energoelektryczny

W 2014 roku ogłoszone zostały 29.343 postępowania na zamówienia publiczne, dotyczące branży energoelektrycznej.…

Szacowanie wartości zamówienia

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności na etapie przygotowania postępowania o…

Udało się osiągnąć cele

Okrągła rocznica, jaką jest dwudziestolecie wprowadzenia w Polsce systemu zamówień publicznych, z pewnością stanowi bardzo dobry…

Małe szkoły zagrożone

Według szacunków ZNP ponad 2 tysiące małych szkół podstawowych może być zagrożonych przekazaniem stowarzyszeniu czy fundacji.…

Nowe władze Związku Województw

Wybrano nowe władze Związku Województw RP. Prezesem Związku w nowej kadencji samorządowej został Jacek Protas, wicemarszałek…