http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wstępne konsultacje rynkowe w praktyce

28

Wstępne konsultacje rynkowe są instytucją uregulowaną w art. 84 Prawa zamówień publicznych. Jej celem jest dostarczenie zamawiającemu wszechstronnej wiedzy dotyczącej planowanego zamówienia, przede wszystkim w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, sformułowania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, a także ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń przedmiotowych w określeniu tematyki wstępnych konsultacji rynkowych, pozostawiając zamawiającemu pełną dyspozycję w tym obszarze, bowiem powyższe rozwiązanie ma służyć kompleksowemu przygotowaniu do właściwego zamówienia, ale i poinformowaniu wykonawców o dotyczących go planach i wymaganiach.

 

WSKAZANIA UZP

Jako przykładową tematykę wstępnych konsultacji rynkowych Urząd Zamówień Publicznych w opracowanym wzorze regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych podaje:

 

 • pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym:

(a) opisu przedmiotu planowanego zamówienia;

(b) możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia; (c) oszacowania wartości zamówienia;

(c) warunków udziału w postępowaniu;

(d) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego; (…)

 

Poza tym w artykule:

 • DIALOG TECHNICZNY
 • KONSULTACJE W PRAKTYCE
 • ZAKRES WSTĘPNYCH KONSULTACJI
 • KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KONSULTACJACH
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKŁÓCENIA KONKURENCJI
 • KONSEKWENCJE ZAKŁÓCENIA KONKURENCJI
 • OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
 • ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 • POMOC PRZY PROWADZENIU KONSULTACJI
 • UWAGI KOŃCOWE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx