http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

17

Część pierwsza

PODSTAWOWE POJĘCIA

W materialno-prawnym ujęciu „naruszeniem dyscypliny” to zakazane zachowanie się osoby ludzkiej, wyczerpujące znamiona ustawowe czynu karalnego, które może polegać na działaniu bądź zaniechaniu (zaniedbaniu powinności).

W przypadku czynności zautomatyzowanych, zwłaszcza wykonywanych z wykorzystaniem komputera lub nawet tzw. systemu teleinformatycznego popełnienie „naruszenia” przypisuje się osobie „kontrolującej funkcjonowanie urządzenia”. W przypadku naruszeń skutkowych (np. dopuszczenia do odsetek lub przedawnienia dochodzenia należności) liczy się jeszcze związek przyczynowo – skutkowy, pomiędzy niedozwolonym zachowaniem, a jego karalnym następstwem, wchodzącym do przedmiotowej strony naruszenia dyscypliny. Podstawy tego szczególnego rodzaju odpowiedzialności osobistej urzędników unormowano w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (uod), zgodnie z tradycyjnym założeniem, że reżim zamówień publicznych łączy się bezpośrednio z zasadami wydatkowania środków publicznych.

Pojęcie środków publicznych ma znaczenie kluczowe nie tylko dla samego charakteru odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz także dla jej podstaw (przesłanek), a nawet zakresu podmiotowego, skoro może ona obejmować osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych (…) czynności związane z wykorzystaniem przekazanych środków publicznych lub dysponowaniem tymi środkami (art. 4 ust. 1 pkt 4 uod). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  • SZKODLIWOŚĆ DLA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • PODSTAWA POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • SPRAWSTWO ORAZ JEGO RODZAJE
  • KATALOG NARUSZEŃ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • KATALOG KAR

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx