http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski rynek zamówień publicznych w styczniu 2024 roku

47

W styczniu 2024 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 68.309 ogłoszeń.

Opublikowano między innymi:

  • 038 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi 11,77% opublikowanych ogłoszeń,
  • 309 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy (0,45%),
  • 424 ogłoszenia o wyniku postępowania, w tym o udzielonych zamówieniach (19,65%),
  • 1 ogłoszenie o konkursie (0,00%),
  • 934 ogłoszenia o zmianie umowy (1,37%),
  • 291 ogłoszeń o wykonaniu umowy (50,20%),
  • 489 ogłoszeń dotyczących zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania Pzp
  • 968 planów postępowań (8,74%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w 2024 roku jest większa o 8,75% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2023 (62.813 opublikowanych ogłoszeń).

 

 „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach (2022 – 2024)”

 

W roku bieżącym liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu jest o około 13,68% większa w stosunku do tego samego okresu roku 2023 (7.071 ogłoszeń). Stanowią one 11,77% wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

 

„Publikacja ogłoszeń w miesiącu styczniu w latach (2023 – 2024)” – jeśli się zmieści

 

W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (35,20%), a następnie na dostawy (34,14%) i usługi (30,67%). Większość z 8.038 postępowań prowadzonych było w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) – 6.783 ogłoszenia (84,39%). Pozostałe stosowane tryby to: podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 1.252 ogłoszenia (15,58%), podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 3 ogłoszenia (0,04%), partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 0 ogłoszenia (0,00%).

 

 „Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2022 – 2024)”

 

Od początku 2024 roku opublikowano 13.424 ogłoszenia o wyniku postępowania (o udzielonych zamówieniach). W analogicznym okresie roku 2023 opublikowano 13.355 takich ogłoszeń.

 

„Liczba opublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania (2022 – 2024)”

W większości postępowań krajowych, wszczętych na zasadach określonych w nowym Prawie zamówień publicznych i ogłoszonych w BZP w roku bieżącym zastosowano tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Poniżej szczegółowa struktura trybów na podstawie ogłoszeń o wyniku postępowania opublikowanych w styczniu br.:

 

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w roku 2024

źródło: gov.pl/web/uzp

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx