http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawcy uczestniczącego we wstępnych konsultacjach rynkowych

20

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, których celem jest przygotowanie postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1).

 

Ustawa nie precyzuje szczegółów proceduralnych związanych z przeprowadzeniem konsultacji. Wymaga jedynie, aby realizując zasadę transparentności postępowania zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na swojej stronie internetowej oraz fakt przeprowadzenia konsultacji ujawnił w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przebieg, forma i zakres konsultacji pozostawiony jest decyzji zamawiającego, który w szczególności może korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej, ale także wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania pod warunkiem, że nie powoduje zakłócenia konkurencji, ani nie narusza zasad równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.

Konsultacje rynkowe mogą stanowić forum niezbyt sformalizowanego dialogu pomiędzy wykonawcami, a zamawiającym na temat planowanego zamówienia publicznego.

Dla wykonawcy jest to niewątpliwie szansa na zaprezentowanie swojej oferty, produktu, jego atutów na rynku, wskazania na istotne dla niego uwarunkowania związane z realizacją ewentualnej umowy np. dotyczące kwestii finansowych czy harmonogramowych, etapowania itp. Zamawiający ma z kolei możliwość niezobowiązującego dopytania o proponowane rozwiązania, warunki finansowania, gwarancji itp., stosownie do potrzeb zamawiającego, o wady i zalety poszczególnych wariantów  / opcji / funkcjonalności. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • UDZIAŁ W KONSULTACJACH RYNKOWYCH A UCZESTNICTWO W POSTĘPOWANIU
  • WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
  • RÓWNOŚĆ SZANS W POSTĘPOWANIU
  • WYKLUCZENIE WYKONAWCY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx