Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych

48

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła „Zalecenia dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych”. Jest to kolejna inicjatywa, mająca prowadzić do realizacji, za pośrednictwem zamówień publicznych, szerszych celów krajowej polityki społecznej.

Powiązane artykuły

Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować, odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.