Termin wniesienia ofert kończy się później

52

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert jest obligatoryjnym elementem każdej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp). Wypełniając obowiązek określenia miejsca składania ofert, zamawiający powinien wskazać dokładną lokalizację siedziby czy biura, w którym oferty mają być złożone.