Zamówienia publiczne w 2013 roku cz.1

36
Dużo później niż zwykle, bo 25 lipca 2014 r., Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku.
Powiązane artykuły
Pewną nowością był tzw. obiegowy tryb rozpatrzenia dokumentu. Może to wpłynęło na sprawność procesu przyjęcia Sprawozdania, ale mam wątpliwości, czy taką procedurą nie obniżono rangi przedsięwzięcia, a tym samym całej problematyki udzielania zamówień publicznych w Polsce.