Struktura rynku w 2013 roku

35

W roku 2013 wartość polskiego rynku zamówień publicznych wyniosła 143,2 mld z i w stosunku do roku poprzedniego była wyższa o 8%, osiągając poziom odnotowany w roku 2011. Udzielono 210 352 zamówień (w roku 2012 – 188 478), wśród których roboty budowlane stanowiły 38% ich łącznej wartości, usługi – 32%, a dostawy – 30%. Największą grupą zamawiających stanowiła administracja samorządowa (64,23% zamawiających).