SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu…

Nowy kierunek studiów

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otwiera od października 2021 nowy kierunek studiów niestacjonarnych dla osób, które wiążą swoje…

WYGRANA POCZTY POLSKIEJ

Poczta Polska wygrała przetarg o wartości 910 mln zł na doręczanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformowała…

TRAMWAJE Z PESY DLA KOSZYC

Pesa Bydgoszcz wygrała przetarg na dostawę 30 nowych tramwajów, ogłoszony przez Koszyce na Słowacji - poinformował dyrektor ds.…

APEL KOMITETU REGIONÓW

Przedłużenie możliwości zastosowania 100-proc. stawki współfinansowania UE, rozszerzenie zasady „N+3” oraz tymczasowe podwyższenie…