Kolejny rok za nami

53

Minął kolejny rok funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i Urząd Zamówień Publicznych – bo Prezesa nadal nie ma – udostępnił sprawozdanie z jego funkcjonowania. Czytając je można odnieść wrażenie, że w stosunku do roku poprzedniego niewiele się zmieniło. Zamawiający wszczynają postępowania, wykonawcy składają oferty, a umowy są realizowane. Zatem rok taki, jak poprzednie, nic szczególnego. Niezupełnie.