http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net
przeglądanie Kategoria

08. Sierpień

Kolejny rok za nami

Minął kolejny rok funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i Urząd Zamówień Publicznych – bo Prezesa nadal nie ma –…

Rok kończący dwudziestolecie

Podobnie jak w latach poprzednich, pod koniec czerwca, prezes UZP przedłożył Radzie Ministrów sprawozdanie o funkcjonowaniu…

Zamówienia publiczne w roku 2014

W roku minionym udzielono174 886 zamówień (o 35.466 mniej, niż w roku 2013), których wartość wyniosła 133,2mldzł. Oznacza to, iż…

Dużo informacji, brak analizy

Dane statystyczne i wskaźniki, zaprezentowane przez Prezesa UZP w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w…

SAMORZĄDY Z NADWYŻKĄ

Według wstępnych danych resortu finansów nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego po drugim kwartale 2015 roku wyniosła…

SUSZA

Nie pada już prawie od dwóch miesięcy, z nieba leje się żar, a przez Wisłę w Warszawie można przejść. Rolnicze związki zawodowe…

APEL O POMOC DLA ROLNIKÓW

Związek Gmin Wiejskich nawołuje do spotkania w sprawie określenia programu pomocy dla rolników oraz mieszkańców obszarów…

KLAUZULE SPOŁECZNE

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej…

KONIEC REMONTU A4

14 sierpnia 2015 r. zakończony został remont 30-kilometrowego odcinka opolskiej autostrady A4 pomiędzy węzłami „Brzeg” i „Opole…

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI

Rada Ministrów w drodze uchwały przyjęła program rozwoju turystyki do 2020 r., który zakłada podniesienie innowacyjności sektora…

OBWODNICA OLSZTYNA

GDDKiA podpisała umowę na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10 km (Olsztyn…
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx