Analiza czyli najwyższa pora zdać sobie sprawę

41

Jak co roku, z nieuchronną, podobną do pór roku powtarzalnością, pojawia się przewidziane przepisami prawa sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w konkretnym roku. Z oczekiwaniami, że z takiego dokumentu będzie cokolwiek dobrego wynikać, rozstałem się już dawno. Nie zmienia to wszakże faktu, że każdego roku czytuję kolejne sprawozdania i, z każdą lekturą boleśniej, zdaję sobie sprawę, że autorzy nie doceniają wagi wyliczanych i publikowanych następnie cyferek oraz kolorowych słupków, ilustrujących statystyczne dane.