KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

104

Ministerstwa przedstawiły ok. 2 tys. projektów, które mogą wpisywać się w Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do uruchomienia unijnego wsparcia polskiej gospodarki z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Obecnie trwa weryfikacja złożonych projektów resortowych. Część z nich wymaga jeszcze dopracowania. Minister dodała, że 14 sierpnia upłynął termin składania propozycji, które mieli przygotować marszałkowie województw. „Nie wszystkie projekty do nas jeszcze dotarły, więc nie można powiedzieć, ile ich w sumie będzie” – powiedziała. Podkreśliła, że regiony będą zaangażowane w prace nad ich doskonaleniem w kontekście wymogów unijnych oraz innych parametrów, kluczowych w kontekście ich późniejszej realizacji. „Musimy mieć pewność, że KE pozytywnie oceni KPO wraz z projektami. Tylko pozytywna ocena umożliwia uzyskanie środków finansowych. Dlatego też tak ważne jest dobre przygotowanie” – dodała. Zaznaczyła też, że MFiPR, które jest odpowiedzialne za przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, czeka na ostateczne kryteria Komisji Europejskiej doprecyzowujące wymagania wobec projektów. „We wrześniu chcielibyśmy nasz Krajowy Plan Odbudowy przedstawić do wstępnych konsultacji z Komisją Europejską” – powiedziała. Projekty, które dotychczas wpłynęły do resortu, dotyczą różnych dziedzin – energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który na wspomóc gospodarkę UE osłabioną pandemią koronawirusa, Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (w cenach stałych) i ok. 34,3 mld euro na pożyczki (w cenach bieżących).

 

źródło: Serwis samorządowy pap