http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KOLEJNY NUMER INFORMATORA UZP

52

W końcu lipca ukazał się kolejny (2) numer Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Można w nim znaleźć między innymi: Informacje dotyczące zamówień publicznych w stanie epidemii, w tym opinię prawną dotyczącą „braku możliwości uzyskania dokumentu dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19” oraz „interpretację dotyczącą stosowania przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19”. W dziale Opinie prawne znajduje się opinia dotycząca „dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia” a dziale Kontrola udzielania zamówień publicznych opinia nt. „nieprawidłowości związanych z szacowaniem wartości zamówienia w świetle najnowszych wyników kontroli Prezesa Urzędu (przeprowadzanych w latach 2018 – 2019)”. Jak zawsze omawiane jest także orzecznictwo TSUE oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Informator jest dostępny na portalu UZP.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx