http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu

203

Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem, w którym wyłączona została całkowicie zasada konkurencyjności, stąd też udzielenie zamówienia w tym trybie jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są przesłanki określone w art. 67 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

 

Tryb zamówienia z wolnej ręki
– zagadnienia wstępne

 

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy zastosowanie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe, bowiem zgodnie z art. 66 Pzp jest to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu ustawodawca dopuszcza stosowanie go tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, wskazanych w art. 67 ust. 1.

 

Prawodawca unijny, w motywie 50 dyrektywy 2014/24/UE wyraźnie stwierdził, że procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ze względu na ich szkodliwy wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach. Wyjątki te powinny ograniczać się do przypadków, gdy publikacja ogłoszenia nie jest możliwa z racji wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej okolicznościami, których instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać, albo gdy od początku jasne jest, że publikacja nie spowoduje większej konkurencji ani nie przyniesie lepszych wyników zamówienia, zwłaszcza wtedy, gdy obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca zdolny wykonać zamówienie. (…)

 

Agnieszka Matusiak

 

 

Poza tym w artykule:

  • Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki po unieważnieniu poprzedniego postępowania

 

  • Skuteczne zakończenie procedury konkurencyjnej
  • Niezmienność pierwotnych warunków zamówienia
  • Dodatkowe obowiązki zamawiającego

 

  • Nowe Prawo zamówień publicznych

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx