http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Informatyzacja procesu zamówień publicznych – kontrola wdrożenia przepisów przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

43

Od 18 października 2018r. obowiązują przepisy dotyczące obowiązku stosowania komunikacji elektronicznej do postępowań o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne. W marcu bieżącego roku NIK przedstawiła wyniki kontroli, której głównym celem była odpowiedź na pytanie: czy wdrożono rozwiązania organizacyjne i informatyczne zapewniające elektroniczną komunikację w procesie udzielania zamówień publicznych i jak są stosowane.

 

Działania Najwyższej Izby Kontroli

 

Kontrolą zostały objęte Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Cyfryzacji, które wspólnie realizowały projekt e-Zamówienia i uczestniczyły w udostępnieniu mini portalu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, osiem gmin/miast, cztery szpitale i cztery uczelnie.

 

W celu uzupełnienia informacji, dotyczących realizacji zadań w zakresie elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych i problemów z tym związanych, NIK przeprowadziła badanie kwestionariuszowe w gminach/miastach, uczelniach i szpitalach z terenu całej Polski. Kontrola obejmowała okres od 2016r. do września 2019r.

 

W artykule przedstawione zostaną problemy z elektronizacją procesu zamówień publicznych z pominięciem oceny projektu wdrażającego platformę e-Zamówienia. (…)

 

Anna Wojtczyk

 

Poza tym w artykule:

  • Narzędzia informatyczne wspierające komunikację elektroniczną
  • Obowiązek zapewnienia komunikacji elektronicznej
  • Archiwizacja dokumentów elektronicznych
  • Wnioski

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx