SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

39

W dniu 8 sierpnia Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż dnia 4 sierpnia Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2019. Tekst Sprawozdania jest dostępny na portalu internetowym Urzędu.

 

źródło: www.uzp.gov.pl