Nowe standardy i możliwości

46

W kwietniowym numerze Doradcy przedstawiliśmy obowiązującą ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, a w numerze czerwcowym jej część szczegółową dot. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Wracamy dziś do okresu poprzedzającego obecny stan ochrony informacji niejawnych, stanowiącego początek nowej epoki w tym zakresie.