Status podwykonawców w Prawie zamówień publicznych

49

Przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zawierają legalnej definicji terminu „podwykonawca”. Nie definiują tego pojęcia również przepisy prawa cywilnego. Z uwagi na to jedną przesłanką pozostaje negatywna definicja podwykonawcy, znajdująca się w Prawie zamówień publicznych.