Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne – zagadnienia wybrane

38

Współczesny świat nie może istnieć bez sprawnego systemu e-administracji, dlatego też zamówienia publiczne w sektorze IT (Information technology, Technologia informacyjna) są nie tylko znakiem czasu, ale służą także uzyskaniu jednego z narzędzi wykonywania imperium, zapewniającego sprawne działanie sektora publicznego.