O rażąco niskiej cenie oferty

39

Nowelizacja Pzp uchwalona przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. jest w znacznym stopniu wynikiem kompromisu między projektem poselskim z dnia 10 lipca 2013 r. (druk sejmowy nr 1653), a propozycjami zawartymi w dokumencie rządowym z dnia 4 lutego 2014 r. „Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653)”. Dotyczy to w szczególności znowelizowanych przepisów w zakresie rażąco niskiej ceny oferty.