Minimalne wynagrodzenie pracowników podwykonawcy w zamówieniach publicznych

38

Minimalne wynagrodzenie, określone w ramach udzielania zamówień publicznych, nie może być rozszerzone na pracowników podwykonawcy, mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli ci pracownicy wykonują dane zamówienie wyłącznie w tym państwie. Wymóg zapłaty minimalnego wynagrodzenia bez związku z kosztami utrzymania, istniejącymi w tym innym państwie członkowskim, jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług.