http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

19

KONTRATYPY W SFERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Kontratypy w sferze odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są mniej liczne niż w ramach odpowiedzialności karnej.

Z uwagi na specyfikę tej pierwszej, odpada w szczególności działanie w warunkach obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności lub dopuszczalnego ryzyka, a zamiast, stanu wyższej konieczności wprowadzono zdarzenie losowe. Nieco inaczej przedstawia się okoliczność w postaci działania na polecenie przełożonego. Zupełnie odmiennie kwalifikuje się tzw. naruszenie bagatelne (art. 26 uod), a także uchybienia o niskim stopniu szkodliwości dla finansów publicznych (art. 28 uod).

W odniesieniu zaś do wyłączenia przesłanki winy, zamiast szerzej pojętego błędu co do prawa lub faktu, w art. 23 ust. 1 uod dopuszczono jedynie możność powołania się na niezawinioną (usprawiedliwioną) nieświadomość bezprawnego zachowania, a ponadto liczy się też niepoczytalność sprawcy, wprawdzie w świetle ustawy wiek sprawcy nie ma większego znaczenia (małoletni posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu trzynastego roku życia może teoretycznie gospodarować środkami publicznymi, zwłaszcza jako ich beneficjent), ewentualnego wyłączenia  odpowiedzialności z powodu niedojrzałości sprawcy, można by jednak poszukiwać na gruncie braku dostatecznej świadomości karalności czynu (winy).

 

Konstytucyjny zakaz wielokrotnego karania za jeden i ten sam czyn zabroniony (art. 2 Konstytucji) odzwierciedlono w art. 25 ust. 3 uod. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • BAGATELNE NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z POWODU ZNIKOMEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU KARALNEGO
  • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM COVID-19
  • STAN NIEPOCZYTALNOŚCI SPRAWCY
  • NARUSZENIE DYSCYPLINY WSKUTEK WYKONYWANIA POLECENIA PRZEŁOŻONEG
  • PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx