Opinie Ekspertów

210

O opinie, a właściwie o pierwsze wrażenia po pierwszym czytaniu projektu Prawa zamówień publicznych zapytaliśmy czołowych ekspertów w zakresie zamówień publicznych – wybitnych praktyków, naukowców, doradców prawnych z wieloletnim doświadczeniem oraz ugruntowanym autorytetem, znanych nie tylko w środowiskach zamówieniowych. Uzyskane od nich wypowiedzi prezentujemy poniżej.


RYSZARD SZOSTAK
Dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasadności wprowadzenia nowego Prawa zamówień publicznych nikt nie kwestionuje. W ubiegłym roku odbyły się  liczne i owocne konsultacje społeczno- zawodowe o charakterze rozpoznawczym, zorganizowane przez UZP. Sformułowano całkiem rozsądne założenia urzędowe zmian legislacyjnych. Z pewnym opóźnieniem udało się zamknąć pierwszą fazę przygotowawczą, obwieszczając wstępny projekt rządowy nowej regulacji.


JERZY PIERÓG
Adwokat, Kancelaria PIERÓG & Partnerzy

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Wpłynęły na to dwie rzeczy: z jednej strony – objętość nowej ustawy, z drugiej – jej dojrzałość merytoryczna.

Zaczynając od objętości. Widać wyraźnie, że twórcy nowego Prawa starali się wyeliminować wszelkie niejasności i wady obecnej ustawy, dlatego w projekcie zawarli przepisy na różne możliwe okoliczności.


WŁODZIMIERZ DZIERŻANOWSKI
Dr nauk prawnych, Grupa Doradcza SIENNA

Po piętnastu latach obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jej licznych, w tym niefortunnych nowelizacjach, rząd przedstawił projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymaga on, jak projekt każdej ustawy, oceny w kilku aspektach:


ANDRZEJ BOROWICZ
Dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Lęk, niechęć, niepokój, obawa, zawód, nadzieja. Takie są moje uczucia po pierwszej, pobieżnej lekturze projektu nowego Prawa zamówień publicznych.

Lęk jest normalną reakcją zdrowego psychicznie człowieka wobec nieznanego. Boimy się tego, czego nie znamy.


ALDONA KOWALCZYK
Radca prawny, partner w Kancelarii Dentons
Prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, poddany obecnie konsultacjom społecznym, jest projektem długo wyczekiwanym. Środowiska zamawiających i wykonawców oraz ekspertów działających na rynku zamówień publicznych już od dawna zgłaszały konieczność nowelizacji ustawy (która wskutek licznych zmian stała się mało czytelna), a nawet napisania jej w całości od nowa.


HANNA TALAGO-SŁAWOJ
Prawnik, Centrum Obsługi Zamówień Publicznych

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma w założeniu wprowadzić nowe rozwiązania oparte na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych. Konieczne stało się, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie


KATARZYNA RONIKIER-DOLAŃSKA
Radca prawny, była członek Krajowej Izby Odwoławczej

Jak każdy, kto zajmuje się zamówieniami publicznymi, także i ja z zainteresowaniem sięgnęłam do projektu nowej Pzp… Pierwsze wrażenie… Projekt, którego zaletą jest na pewno uporządkowana systematyka, spójna siatka pojęciowa, przewiduje szereg wartych zauważenia regulacji…


DARIUSZ KOBA
Prawnik, Koba Consulting Group

Gdy w grę wchodzą duże pieniądze, nie należy oczekiwać, że procedury zamówieniowe będą łatwe, szybkie i przyjemne. Wydatki takie powinny, oczywiście, być poprzedzone namysłem, czynione z rozwagą, mogą też wymagać dużych nakładów pracy, czasu i pieniędzy.


EWA WIKTOROWSKA
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Konsultantów Zamówień Publicznych

W przypadku sporu o dużej wartości wynikającego z udzielonego, na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej, zamówienia publicznego, finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej …


JAROSŁAW JERZYKOWSKI
Radca prawny, Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nie dołączę do krytyków projektu ustawy. Przeciwnie – uważam, że to projekt dobry, po lekturze którego widać rzetelną i ciężką pracę jego twórców. I właśnie z tych przyczyn oceniam go wysoko.


JANUSZ DOLECKI
Dr inż., były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Moje pierwsze wrażenie po zapoznaniu się z treścią projektu nowej ustawy, a piszę ten tekst zaledwie kilka dni po dniu 29 stycznia, kiedy minęło 15 lat od uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych w 2004 r. – są dość sceptyczne.