Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

63

W dniu 24 stycznia 2019 r. do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji skierowany został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego autorami są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.