Kolejna nowelizacja

25

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 53 ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
Wprowadza ona zmianę art. 4 Prawa zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Opr. na podst. inf. UZP
www.uzp.gov.pl

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.