PAKIET ANTYKRYZYSOWY

23

W związku z przewidywanymi negatywnymi dla gospodarki skutkami pandemii rząd przygotował Pakiet Antykryzysowy. Zawarte w nim projekty zostały podzielone na pięć filarów, dotyczących: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Wartość poszczególnych części wynosi: bezpieczeństwo pracowników – 30 mld zł., finansowanie przedsiębiorstw – 74 mld zł., ochrona zdrowia – 7,5 mld zł., wzmocnienie systemu finansowego – 70,3 mld zł., program inwestycji publicznych – 30 mld zł. Łącznie pakiet jest warty blisko 212 mld złotych. Tworzą go: gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld zł, na który składają się wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych; płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld, składający się z wakacji kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowego w postaci kredytów i kapitału, głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP); pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

 

źródło: Samorząd.pap.pl