http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia europejskie w styczniu i lutym 2020 roku

31

Od początku 2020 roku w bazie TED opublikowano ogółem 32.272 ogłoszenia o przetargach. Z tego 24.050 (74,52%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 8.222 (25,48%) przetargi ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

 

Polscy zamawiający opublikowali 3.584 (w roku 2019 – 3.259) ogłoszenia o przetargu i konkursie (około 11,11% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE). Nie opublikowano ogłoszeń dotyczących koncesji na roboty budowlane oraz ogłoszeń dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 25,48%.

Polscy zamawiający opublikowali także 2.718 (w roku 2019 – 2.830) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 362 (w roku 2019 – 275) ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach, a 147 ogłoszeń o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2019 – 151).

Diagram ze str. 1Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020” –  Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2019 – 2020)

 

Od początku 2020 roku polscy zamawiający opublikowali 5.444 (w roku 2019 – 5.191) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Nie opublikowano ogłoszeń dotyczące udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Diagram ze str. 2 Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020” – Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 87,09 %. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 10,00%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,63%, przetarg ograniczony – 1,88%, dialog konkurencyjny – 0,11%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%, wyniki konkursu – 0,28%.

 

W 163 przypadkach (2,99% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast w tym czasie polscy przedsiębiorcy uzyskali 18 kontraktów na realizację zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

DLA PORÓWNANIA – od początku roku 2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 37.485 ogłoszeń,  z tego 16.031 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (w roku 2019 16.027). Stanowią one 38,47% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (33,57%), a następnie dostawy (35,98%) i usługi (30,45%).

Diagram ze str. 2  „Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2020” – Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2018-2020)

Większość z postępowań prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 99,30%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,19%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,02%, dialog konkurencyjny – 0,18%, licytacja elektroniczna – 0,24%, konkurs – 0,06%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%.

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim i europejskim

rynku zamówień publicznych roku 2020

www.uzp.gov.pl

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx