http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SPECUSTAWA

50

W dniu 2 marca 2020 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ogłoszoną w dzienniku ustaw z dnia 7 marca 2020 r. po poz. 374. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej, a także zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w ustawie. Ustawa zawiera przepisy mające charakter lex specialis w stosunku do przepisów innych ustaw. Wprowadzają one liczne, wyjątkowe ułatwienia przy podejmowaniu przez publiczne instytucje i inne podmioty czynności, mających na celu ochronę przed pandemią. Ustawa zawiera przepisy, pozwalające na niestosowanie prawa zamówień publicznych przy udzielaniu niektórych zamówień. Jeden z nich ma zastosowanie wyłącznie do walki z COVID-19, drugi ma zastosowanie do wszystkich epidemii, z COVID-19 łącznie. Przepisy ustawy weszły w życie 8 marca 2020 r.

 

źródło: isap.sejm.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx