http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje braku spójności prawa krajowego z prawem unijnym

129

Część druga

 

Brak spójności prawa krajowego z prawem unijnym staje się powodem powstawania chaosu, którego konsekwencje, niekiedy bardzo dotkliwe, ponoszą, w różnym stopniu, zamawiający i wykonawcy. Tym bardziej w przypadku, kiedy również przepisy unijne nie są dostatecznie jasno sformułowane.

W pierwszej części artykułu starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy przepis art. 24 ust. 1 pkt. 16 Pzp, stanowiący podstawę wykluczenia wykonawcy, dotyczy tylko okoliczności, jakie zaistniały w danym, aktualnie prowadzonym postępowaniu, czy też obejmuje przeszłe zdarzenia, w których – kiedykolwiek wcześniej – doszło do zaistnienia okoliczności wskazanych tym przepisem.

W części drugiej zajmę się podstawą wykluczenia wykonawcy dotyczącą uiszczania podatków lub opłat i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

 

Janusz Dolecki

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx