http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

STOSOWANIE PRZEPISÓW UE W SPRAWIE SUBSTYDIÓW ZAGRANICZNYCH

6

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2023 r. dotyczącego spoczywającego na wykonawcach obowiązku powiadomienia zamawiającego o otrzymanych zagranicznych wkładach finansowych Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że z tym obowiązkiem wykonawców skorelowany jest wynikający z art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 2022/2560 w sprawie subsydiów zagranicznych (FSR) obowiązek zamawiającego w zakresie niezwłocznego przekazania tych informacji Komisji Europejskiej. Narzędziem zalecanym do przekazywania tych informacji Komisji Europejskiej jest narzędzie komunikacji cyfrowej EU Send wymagające posiadania EU-login. Jednocześnie Urząd przypomina, że Komisja ma obowiązek przeprowadzić wstępny przegląd w sprawie przekazanej informacji o wkładach finansowych w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia nie później niż 20 dni roboczych po otrzymaniu pełnego zgłoszenia, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może jednokrotnie przedłużyć ten termin o 10 dni roboczych (art. 30 ust. 2 rozporządzenia FSR). W myśl art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2022/2560 zarówno podczas wstępnego przeglądu, jak i postępowania szczegółowego wszystkie kroki proceduralne w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być kontynuowane, z wyjątkiem udzielenia zamówienia. Równocześnie należy podkreślić, że bezskuteczny upływ terminu na wszczęcie postępowania szczegółowego oznacza, że zamówienie może, co do zasady, zostać udzielone wybranemu wykonawcy.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx