Trzy pytania w temacie numeru

39

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:

  1. Czy zamawiający, który zamierza wybudować budynek siedziby władz Bardzo Ważnej Gminy, gdy dokumentacja projektowa kosztuje ok. 3 mln zł może udzielić zamówienia na sporządzenie koncepcji projektowej w przetargu nieograniczonym, a następnie koncepcję tą uczynić częścią opisową PFU i udzielić zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj siedzibę Bardzo Ważnej Gminy?
  2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia  – wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę w taki sposób, że sporządził projekt architektoniczno budowlany oraz przedmiar. Czego brakuje?
  3. Zamawiający sporządzając kosztorys określił wskaźniki cenowe na podstawie informatora cenowego Sekocenbud, a działa zamówień publicznych odmówił wszczęcia przetargu gdyż jego zdaniem dostępne są dane rynkowe, które umożliwiają ustalenie takich wskaźników, a to uniemożliwia oparcie się na informatorze cenowym. Czy słusznie?

 

Odpowiedzi na pytania z numeru grudniowego

Prawidłowe odpowiedzi na pytania „w temacie numeru” grudniowego, dotyczącego komunikacji zamawiającego z wykonawcami, są następujące: (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.