http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie oprogramowania komputerowego

35

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzają czynności faktyczne i prawne, które w rezultacie prowadzić mają do zawarcia umowy o realizację zamówienia.

Plan rozwoju systemów informatycznych

Procedura udzielania zamówień publicznych składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest moment podjęcia decyzji o potrzebie przeprowadzenia inwestycji w danej jednostce. Podnosi się, iż w wypadku zamówień publicznych dotyczących dostaw i usług związanych z oprogramowaniem komputerowym decyzja taka nie powinna być podejmowana ad hoc. Decyzja taka powinna być raczej wynikiem wypracowanej wcześniej polityki rozwoju systemów informatycznych. Polityka taka miałaby określać założenia i zasady, jakimi zamawiający zamierza się kierować w rozwoju systemów informatycznych.

Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wymieniają przykładowy katalog tematów, które obejmować miałaby polityka rozwoju. Pośród nich znajdują się m. in. wymagania odnośnie opracowywania i utrzymania planów rozwoju systemów informatycznych, zasady kształtowania architektury systemu, zasady określania i egzekwowania wymagań jakościowych czy też wymagania względem zdolności systemów do wymiany danych z innymi systemami.

 

Urząd Zamówień Publicznych wskazuje również, że wówczas, gdy zamawiający, który rozwija i utrzymuje systemy informatyczne o znacznej wartości, powinien opracować plan rozwoju systemów informatycznych.

Dokument ten miałby być dokumentem o charakterze wykonawczym w stosunku do polityki rozwoju systemów informatycznych. Wskazuje się, iż powinien on zawierać m. in. określenie portfeli projektów z zakresu informatyzacji, określając ich wzajemne uzależnienia i powiązania; budżet projektów i ich portfeli oraz zasoby organizacji niezbędne do ich realizacji; harmonogram realizacji projektów i ich portfeli czy też plan udzielania zamówień na realizację projektów objętych niniejszym planem rozwoju systemów wraz ze wskazaniem trybów udzielania tych zamówień, określeniem niezbędnych usług przygotowawczych, doradczych i innych. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx