http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kilka uwag o nowych rozporządzeniach

66

W dniu 29 grudnia 2021 r. ukazały się dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.  Jedno, mówiąc w uproszczeniu, dotyczące kosztorysu inwestorskiego, drugie, także upraszczając sprawę, dotyczące  dokumentacji projektowej. Była to już dosłownie ostatnia chwila, bowiem z końcem roku dotychczasowe rozporządzenia regulujące te kwestie przestawały obowiązywać.

Rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim nie zawiera żadnych istotnych zmian, w stosunku do poprzedniego, a więc nie ma potrzeby jego komentowania, natomiast w rozporządzeniu o dokumentacji projektowej jest jedna istotna zmiana, która powoduje kilka równie istotnych konsekwencji.

 

KONSEKWENCJE I NIEKONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z PRAWEM BUDOWLANYM

Istotna zmiana w rozporządzeniu o dokumentacji projektowej występuje w § 4 ust. 1, gdzie dopisano wyrażenie: „albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany”. Powoduje to, że dokumentacja projektowa opisująca roboty budowlane, dla których zgodnie z ustawą Prawo budowlane jest wymagane posiadanie projektu budowlanego, musi składać się w szczególności z projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót.

Zmiana ta wynika ze zmiany w Prawie budowlanym, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. i wprowadziła do tej ustawy grupę robót, których rozpoczęcie wymagało pozwolenia na budowę albo zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z załączeniem projektu budowlanego.

 

Nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. wprowadziła nowy element składowy projektu budowlanego, tj. projekt techniczny. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PROPOZYCJE ZAPISÓW UMOWY O SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx