przeglądanie Kategoria

01. Styczeń

Jak minął rok

Podobnie jak w latach ubiegłych zwróciliśmy się do osób aktywnie uczestniczących w systemie oraz rynku zamówień publicznych z…

Zmarnowana szansa

Zadziwiająca jest stabilność rozporządzeń budowlanych do Prawa zamówień publicznych. Praktycznie nie zmieniły się od początku. Czy…

Trzy pytania w temacie numeru

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy…

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosiła przetarg na roboty przygotowawcze na terenie Portu Solidarność. Według firmy to…

PRZETARGI DROGOWE W ROKU 2022

W 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie gotowa do ogłoszenia przetargów na blisko 475 km nowych dróg…

KONKURS NA PREZESA KIO

W dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii, działając na podstawie art. 477 ust. 6 Prawa zamówień publicznych oraz §…

REKOMENDACJE PREZESA UZP

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Konkurs jest ważną…

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

W dniu 11 stycznia Rada Ministrów w formie uchwały przyjęła „Politykę zakupową państwa”. Jest to dokument o charakterze…