Udzielanie drobnych zamówień wyłączonych spod przepisów Pzp

119

Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z Prawa zamówień publicznych są zniesione wzglądem zamówień wymienionych w art. 4 tej ustawy, a także w przypadkach objętych niektórymi przepisami odrębnymi1. Zamawiający sektorowi, udzielający zamówień w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 1322, obowiązani są przestrzegać rygorów Prawa zamówień publicznych dopiero wtedy, gdy szacunkowa wartość zamówienia sięga 414 tys. euro, a w przypadku robót budowlanych – 5 186 tys. euro.